Triedy

Súkromná materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov.

  • trieda Žabky pre deti od 2 do 3 rokov
  • trieda Sovičky pre deti od 3 do 4 rokov
  • trieda Lienky pre deti od 4 do 5 rokov
  • trieda Školienky pre deti od 5 do 6 rokov