Školienky A

 

školienky

Vek detí: 5 – 6 rokov

Školienky to sú nielen predškoláci, ale aj Lienky, ktoré s nami strávia ešte 2 roky, zvládajú však predškolácke tempo dvoch vzdelávacích aktivít za dopoludnie. Pani učiteľky pracujú s deťmi v dvoch skupinkách, tie sa počas každého dňa vystriedajú na jednej anglickej a jednej slovenskej aktivite.

Školienky majú angličtinu už v malíčku, a tak dokážu komunikovať s lektorkou Lenkou K. počas celého dňa v škôlke. Zoznamujú sa aj s anglickou abecedou a učia zvuky všetkých písmen v angličtine. Tie postupne spájajú do slov, a tak  sa nenápadne učia čítať po anglicky. Nie je to však naším cieľom, Jolly phonics je len prostriedkom na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku.

S Miškou a Helenkou cibríme grafomotoriku, predčitateľskú gramotnosť, učíme sa matematiku podľa prof. Hajného a pripravujeme sa do školských lavíc.

V tomto školskom roku kritérium predškolského veku spĺňa viacero detí, a tak máme až 2 triedy Školienok A a B.

Pani učiteľky:

školienky

 

 

Lenka B.