O nás

Súkromná materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov.

 • trieda Žabky pre deti od 2 do 3 rokov ( v príprave od januára 2021 )
 • trieda Sovičky pre deti od 3 do 4 rokov
 • trieda Lienky pre deti od 4 do 5 rokov
 • trieda Školienky A pre deti od 5 do 6 rokov
 • trieda Školienky B pre deti od 5 do 6 rokov

Základné informácie o SMŠ Slimáčik:

 • Od 12.8 2010 sme zaradení do siete škôl SR a na rozdiel od súkromných predškolských a opatrovateľských zariadení sme povinný plniť štandardy vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0.
 • Celodenný proces prebieha rovnocenne v anglickom i slovenskom jazyku overenou dvojjazyčnou metódou: jedna osoba = jeden jazyk.
 • Každá učiteľka s deťmi komunikuje len v jednom jazyku, aby deti ľahko rozlíšili hranicu medzi jednotlivými jazykmi. Dieťa má možnosť plnohodnotne rozvíjať svoju materinskú reč, ktorá mu ponúka množstvo básničiek, rozprávok, hier, avšak dostane možnosť naučiť sa a postupne komunikovať v cudzom jazyku, čo je pre dieťa predškolského veku oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie.
 • Rozvíjame schopnosť komunikovať v anglickom jazyku pri komunikácii s pani učiteľkami a detičkami zo škôlok v Anglicku a Poľsku prostredníctvom medzinárodnej e – twinningovej spolupráce škôl. Chceme preto efektívne využiť túto jedinečnú príležitosť osvojovania cudzej reči, avšak našim cieľom je i plnohodnotne rozvíjať náš materinský jazyk.
 • Školským vzdelávacím programom vedieme vaše dieťatko krôčik za krôčikom k získaniu a osvojeniu kľúčových kompetencií, ktoré charakterizujú absolventa predprimárneho vzdelávania (dieťa vo veku 6 rokov).
 • Naše zariadenie je alternatívna materská škola. Poskytuje nový prístup k vzdelávaniu a výchove vašich detičiek zabezpečený kvalifikovanými, anglicky hovoriacimi pedagógmi, pravidelnými aktivitami rozvíjajúcimi osobnosť vášho dieťaťa po stránke kognitívnej, emocionálnej i psychomotorickej.
 • Zmyslom a cieľom nášho zariadenia je vytvorenie rodinnej atmosféry, kam deti prichádzajú s radosťou, kde učitelia rešpektujú individuálnu osobnosť dieťaťa, sú pre neho kamarátom a vzorom zároveň. Veľmi nám záleží na podnetnom a láskyplnom prostredí, kde staršie deti pomáhajú mladším, buduje sa spolupráca, ochota a empatia a osobnosť dieťaťa sa všestranne rozvíja.

 

Náš hlavný cieľ presne vystihuje citát od Roberta Fulghuma  :

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.Robert Fulghum

 Napísali o nás: 
 12.10.2015 v MY Trenčianskych novinách a 16.10.2015 v Trenčianskych Echo novinách
Trenčianské ECHO - vydanie z 16. 10. 2015

napísali o nás
 

 O chod škôlky sa ešte starajú Janka a Roman, Ivetka, Zdenka, Katka a dievčence z kuchyne – Katka a šéfkuchárka Terezka.

Romanko :)

 

 

 

 

 

 

Katka