Lienky

Vek detí: 4 – 5 rokov

Lienky sú detičky, ktoré sú už v škôlke plne adaptované. Pokračujú vo vzdelávacích aktivitách v oblasti grafomotoriky a matematickej gramotnosti prostredníctvom Montessori aktivít. Počas dňa komunikujú v angličtine pri všetkých aktivitách s pani učiteľkou Evkou. Mnohé zručnosti a vedomosti si osvoja prostredníctvom zážitkového učenia – lienky si samostatne pripravujú narodeninové torty a oslavy, navštevujú galérie, múzeá, farmy či parky. Veľmi radi predvedú svoje tanečné, spevácke a recitačné schopnosti na viacerých predstaveniach pre rodičov, starých rodičov a súrodencov. V slovenčine deti vzdeláva pani učiteľka Pavlínka a Anetka.

Pani učiteľky:

Pavlínka 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk

 

IMG_1163