Aktivity

AKTIVITY

Slimáčikovia majú možnosť vybrať si z pravidelne i nepravidelne organizovaných krúžkov a stať sa malými umelcami, tenistami, tanečníkmi, gymnastkami či baletkami, rozprávať sa po francúzsky, nemecky ,španielsky, sauničkovať, byť veľkými korčuliarmi či lyžiarmi….

Najbližšie akcie:

Kids day 2021 Cyklo Slimáčik 2021

 

Tematické „extra akcie“
V aktuálnom školskom roku plánujeme nasledovné akcie (akcie sú naplánované v súvislosti s tematickým plánom významných dní v roku):

Aktivity súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou:

“ NOVINKY“
„Super kids“  –  rozvíja prirodzené pohyby človeka: beh, chôdzu, skoky, hody, skoky, lety, pády….

„Detské masáže“ – individuálne masáže detí certifikovanou masérkou

„Montessori „ – Montessori aktivitky pre deti

„Malý umelec „ – práca s najrozličnejším materiálom, netradičné výtvarné techniky – rozvoj kreativity a schopnosti sústrediť sa, dokončiť začatú činnosť a prvotné zoznamovanie sa s hlinou ako umeleckým materiálom, začiatky v modelovaní – výborné na trénovanie trpezlivosti a rozvoj jemnej motoriky.

„Malý dramatik“ – literárno – dramatické aktivity zamerané sú na získavanie a rozvíjanie zvolených dôležitých kľúčových kompetencií formou rôznych aktivít, aby dieťa bolo nielen múdrym, ale i dobrým človekom.

„Malý folkór “  – folklórny tanečný súbor vedený skúsenou tanečníčkou, kde sa rozvíja hudobnosť a pohybové schopnosti s prvkami folkóru.
„Floorball“ – aktivita zameraná na rozvoj sily, vytrvalosti, koordinácie pohybov a získanie všeobecného prehľadu a zručností vo florbale.

„Rozprávková saunička“ – Saunovanie v našej sauničke pri rozprávkach

„Malý kuchtík“ – aktivita zameraná na zdravú stravu a jej prípravu

„Malý speváčik“ – hlasové cvičenia a krásne piesne v podaní našich detí

„Hola Espaňa“ – španielčina s Hocusom a Lotusom

„Jóga“ – cvičenie jógy pre deti pod vedením profesionálnej trénerky jógy, ktorá sa špecializuje na cvičenie detí

„Little swimmers“ – celoročný kurz plávania v našom bazéne, ktorý hravou a zábavnou formou zoznamuje deti s vodným prostredím, učí ich nebáť sa vody. Vhodný pre deti už od 2 rokov, kurz je vedený skúseným inštruktorom plávania

 „Lezecký kútik“ – v prevádzke od decembra 2015, vynovený od októbra 2018

IMG_0867

Sezónne aktivity súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou:

„Malý korčuliar“– základný kurz korčuľovania na ľade na štadióne Mariana Gáboríka pre malých slimáčikov

„Malý hokejista a Malá Krasokorčuliarka“– zdokonaľovací kurz korčuľovania na ľade na štadióne Mariana Gáboríka obohatený o hokejových trénerov z Hokejovej školy Mariana Gáboríka,  hokejového tréningu pre chlapcov v riadnej hokejovej výstroji a pre dievčatá kurz krasokorčuľovania s krasokorčuliarskym trénerom.

„Malý in-line korčuliar“ – kurz korčuľovania na in-line korčuliach

„Slimáčikovia na lyžiach I.“ – videli ste už dieťa na lyžiach „kráčajúce“ k vleku? Tak to je presne naším cieľom v zimnom období, kedy si chceme užiť sneh nielen ako sánkari či lopatári, ale aj ako malí lyžiari.

Jednodňové  (120 min.) kurzy v Ski Makov, Skiland Stará Myjava…

„SKI profi“ – na Kubínskej holi : Exkluzívny lyžiarsko – plavecký výlet zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie lyžiarskych zručností v super hoteli, prekrásnom horskom prostredí a hlavne s kamarátmi z materských škôl z  Bratislavy a Skalice.
Lyžovanie a animačný program od svitu až do mrku (pod dohľadom lyžiarskych ) v termíne: marec 2021.

„Tatranci a Tatranky“ – letný výlet so zameraním na rozvoj koordinačných a orientačných zručností , spoznávanie krásy slovenskej prírody  cez rozprávky v termíne máj. 2021

„Kids Challenge 2020/2021“ – medzi-škôlkárska detská florbalová liga materských škôl a súťaž „Rozpleskávačiek“ zo Skalice, Trnavy, Bratislavy a Trenčína.

 

Dynamická diagnostika

cesta k odhaleniu učebného potenciálu detí

Sme nesmierne radi , že vieme zabezpečiť deťom v Slimáčiku vytvárať to najlepšie prostredie pre rozvoj, podchytiť včas to čo je potrebné , aby dokázali využiť svoj potenciál naplno , a v spolupráci s rodičmi , pani učiteľkami im dať ten najlepší ŠTART do života.

Pomocou inovatívnych prístupov vidíme veľký význam aj v ich diagnostikovaní. Odhodlali sme sa aj na  napísanie projektu v rámci ktorého sme postupy zisťovania dali na tú najvyššiu kvalitatívnu úroveň aká je pre vek detí od 3 do 7 rokov dostupná nie len na SR , ale na medzinárodnej úrovni.

Vďaka finančnej podpore Mesta Trenčín sme zakúpili v rámci projektu :

„Dieťa v centre pozornosti už v MŠ – podpora včasnej diagnostiky ako nástroj primárnej , sekundárnej aj terciárnej prevencie ŠVVP“

štandardizovaný diagnostický test ACFS pre realizáciu dynamickej diagnostiky detí v našej SMŠ.  

Staneme sa tak , veríme, príkladom dobrej praxe aj pre ostatné materské školy .                                                                        

Tím SMŠ Slimáčiklogo2