Žabky

trieda_zabky

Vek detí: 2 – 3 roky

Trieda žabiek sa nachádza v priestoroch Domus Petra pod Sokolicami pri OC Max.

Pani učiteľka Helenka otvára deťom brány poznania prostredníctvom  pestrých aktivít inšpirovanými Montessori pedagogikou. Žabky raz týždenne využívajú bazén v priestoroch SMŠ Slimáčik na Sihoti, zatancujú si s Tancujúcimi tigríkmi, zahrajú si florbal a modelujú s hlinou na aktivite s názvom Keramika.
Žabky sa postupnou integráciou anglického jazyka do režimu dňa v škôlke tým najprirodzenejším spôsobom zoznamujú s anglickým jazykom. Angličtinu si s pani učiteľkou Mirkou každý deň spestrujú pomocou bábky Cookie, s ktorou si spievajú rôzne piesne, pozerajú videá, vypracovávajú pracovné listy a spoznávajú radosť z „učenia sa“ cudzieho jazyka. Pani učiteľka Zuzka dopĺňa tím pedagógov o vzdelávacie aktivity v slovenskom jazyku.

Pani učiteľky:

trieda_zabky

trieda_zabky

 

trieda_zabky