Sovičky

 

Vek detí: 3 – 4 roky

Sovičky sa postupnou integráciou anglického jazyka do režimu dňa v škôlke tým najprirodzenejším spôsobom zoznamujú s anglickým jazykom. Na upevnenie a získanie základnej slovnej zásoby v anglickom jazyku si s pani učiteľkou Katkou každý deň spestrujú s bábkou Cookie a prostredníctvom piesní, videí, pracovných listov spoznávajú radosť z „učenia sa“ cudzieho jazyka.

Pani učiteľka Helenka otvára deťom brány poznania prostredníctvom  pestrých aktivít v slovenskom jazyku nielen na súši, ale jedenkrát do týždňa aj v našom bazéniku. Už najmenší Slimáčikovia s nami chodia na výlety a sú zapojení do všetkých škôlkarských akcií. Helenka je zároveň aj majsterkou Montessori aktivít, ktoré zapája nielen do vyučovacieho procesu v triede Sovičiek, ale aj vo voliteľných Montessori aktivitách pre všetky deti v materskej škole Slimáčik

Pani učiteľky:

Pavlínka 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka B.