Lienky

Vek detí: 4 – 5 roky

Lienky sú detičky, ktoré sú už v škôlke plne adaptované. Pokračujú vo vzdelávacích aktivitách v oblasti grafomotoriky a matematickej gramotnosti prostredníctvom Montessori aktivít. Počas dňa komunikujú v angličtine pri všetkých aktivitách s pani učiteľkou Katkou. Mnohé zručnosti a vedomosti si osvoja prostredníctvom zážitkového učenia – lienky si samostatne pripravujú narodeninové torty a oslavy, navštevujú galérie, múzeá, farmy či parky. Veľmi radi predvedú svoje tanečné, spevácke a recitačné schopnosti na viacerých predstaveniach pre rodičov, starých rodičov a súrodencov. Pani učiteľka Helenka je  majsterkou Montessori aktivít, ktoré zapája nielen do vyučovacieho procesu v triede Lienok, ale aj vo voliteľných Montessori aktivitách pre všetky deti v materskej škole Slimáčik

Pani učiteľky:

Helenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katka